Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • derpy
 • anthime
 • KazeKashi
 • avaritia
 • Toka
 • shadowstar
 • hardsmoker
 • usagiaddict
 • BarnacleBoy
 • Sivii
 • sianoiamyrfather
 • inajaa
 • MadAlice
 • myrmikonos
 • vilewicked
 • rusalka-ua
 • dziewczynapianisty
 • hellcat
 • eternia
 • wilszczur
 • edenpath
 • deFco247
 • BloodyYuki
 • kensss
 • angelsdemon
 • zielonazielona
 • gaabu
 • redemptionsongs
 • iwillbefine
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • mrrrrrrrrr
 • akt-5
 • guyver
 • ruiko
 • szydera
 • amphetamine
 • stockholmsyndrome
 • orangeugarte
 • olamiko
 • AMirageArt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

8601 0c19 420
Reposted bydzufiastaPinkCoffeecomplicated-ideamarlyleerabarbarowy
6750 1b69 420
Reposted fromsilv silv
1025 34a9 420
Reposted from777727772 777727772 viatytek tytek

December 05 2017

6241 ecf2 420
Reposted fromdivi divi viapompompom pompompom
8060 7d84 420
Reposted fromdelain delain viacholera cholera
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viacholera cholera
6689 deb8 420
Reposted fromGIFer GIFer viahavingdreams havingdreams

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viahavingdreams havingdreams
4054 4f3f 420
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames
Reposted frombiru biru viablaxkseoul blaxkseoul
5931 8a97 420
 Hubert, nie zachowuj się jak cham. Przeproś panią - powiedziałem.
- Ale to tylko kelnerka - prychnął. - Na dodatek gówniana kelnerka, które nie wie, co sprzedaje.
- Och, szanowny panie, nie jest sprawą mężczyzny uczyć kobietę, czy coś robi dobrze, czy źle. Mężczyzna ma ją szanować. Mężczyźni mieliby raj na ziemi, gdyby tylko zaczęli szanować kobiety - powiedział i poprawił muszkę.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatulele tulele
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatulele tulele
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud vialaparisienne laparisienne
6464 041e 420
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viavigil vigil
3675 0169 420
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
9966 1a09 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viagawkyblonde gawkyblonde

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viapeepingtom peepingtom
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaSylvka Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl