Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • derpy
 • anthime
 • KazeKashi
 • avaritia
 • Toka
 • shadowstar
 • hardsmoker
 • usagiaddict
 • BarnacleBoy
 • Sivii
 • sianoiamyrfather
 • inajaa
 • MadAlice
 • myrmikonos
 • vilewicked
 • rusalka-ua
 • dziewczynapianisty
 • hellcat
 • eternia
 • wilszczur
 • edenpath
 • deFco247
 • BloodyYuki
 • kensss
 • angelsdemon
 • zielonazielona
 • gaabu
 • redemptionsongs
 • iwillbefine
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • mrrrrrrrrr
 • akt-5
 • guyver
 • ruiko
 • szydera
 • amphetamine
 • stockholmsyndrome
 • orangeugarte
 • olamiko
 • AMirageArt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3847 302d 420
Reposted fromSalvator84 Salvator84
3861 6b74 420
Reposted fromSalvator84 Salvator84
7324 94f9 420
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood vianiewidkaa niewidkaa
(…) pamiętasz tamtą noc? (…) Twój oddech nad moją twarzą, w moich oczach, dotarł aż do siatkówki. Czy bliskość może być jeszcze bliższa? Jakże często o tym śniłem, wciąż te same obrazy. Objąć Cię tak mocno, a potem zostać tak na zawsze. I tylko czuć Twój oddech.
— Daniel Glattauer - Wróć do mnie
Reposted frompouler pouler vianiewidkaa niewidkaa
(...) on i ja to połączenie jednego tchnienia
dzień jak dzień kropelki i spierzchnięte usta sen nienaturalny i pszczoły w głowie
będę z tobą kiedykolwiek i w każdym miejscu nawet stamtąd o tobie nie zapomnę
— Barbara Rosiek
Reposted fromperseweracje perseweracje vianiewidkaa niewidkaa
I ta­kim ci ja mo­carz, że kiedy słów nie trzeba,

nie umiem stworzyć nieba miłością w oczach. 
— Krzysztof Kamil Baczyński
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (10.05.1964 r.)
Reposted fromMezame Mezame vianiewidkaa niewidkaa
Ale dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba, od początku do końca. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób i nie żyje w nim.
— Nora Roberts
Wyobrażam sobie dzień, w którym budze się i wiem, że Cię nie zobaczę, bo jesteś daleko. Nie mam na to szans. A teraz wyobrażam sobie dzień, w którym wstaję i mozę Cię zobaczę. Może. Wolę ten drugi dzień i ten wybieram. Krok od Ciebie będzie zawsze krokiem w niewłaściwym kierunku.
— Czekając na wieczność
8093 bde7 420
Reposted fromshar17666 shar17666 viababyface babyface
2236 fd1f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viababyface babyface
5697 973f 420

david-lunch:

kyle maclachlan posted this on twitter.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl