Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • derpy
 • anthime
 • KazeKashi
 • avaritia
 • Toka
 • shadowstar
 • hardsmoker
 • usagiaddict
 • BarnacleBoy
 • Sivii
 • sianoiamyrfather
 • zurial
 • MadAlice
 • myrmikonos
 • vilewicked
 • rusalka-ua
 • dziewczynapianisty
 • hellcat
 • eternia
 • wilszczur
 • edenpath
 • deFco247
 • BloodyYuki
 • kensss
 • angelsdemon
 • zielonazielona
 • gaabu
 • redemptionsongs
 • iwillbefine
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • mrrrrrrrrr
 • akt-5
 • guyver
 • ruiko
 • szydera
 • amphetamine
 • stockholmsyndrome
 • orangeugarte
 • olamiko
 • AMirageArt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

9955 de79 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
0842 68bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPrzygnebiona Przygnebiona
8669 9943 420
Reposted fromNajada Najada viaPrzygnebiona Przygnebiona
8413 02dd 420
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viakarolinnaa karolinnaa
4530 b68b 420
5665 4dd0 420
Reposted fromundoing undoing viagdziejestola gdziejestola
5148 bd6e 420
"Cała prawda o mężczyznach" - Ian K. Smith
Reposted fromaggape aggape viagdziejestola gdziejestola
9709 4624 420
Reposted fromstillwaiting stillwaiting
0093 d3dc 420
Reposted fromodejdz odejdz viagdziejestola gdziejestola
6473 bc7c 420
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
My bardzo często jak wchodzimy w jakąś sytuację życiową, to od razu sobie wyobrażamy, że gdybyśmy mieli inną, to byłoby lepiej. Nie. Mamy takie dane jakie są, takie osoby jakie są wokół nas, takie potraktowanie nas przez te osoby, jak nas potraktowali i coś sensownego musimy z tym zrobić. Oczywiście, to wcale nie zakłada bierności, wręcz przeciwnie, to zakłada pracę na tych danych, które są, a nie tych, które mogłyby być i ewentualnie przyczyniłyby się do szczęśliwego rozwiązania tej sytuacji. Bo szczęśliwe rozwiązanie sytuacji, to na ogół jest erupcja naszego egoizm. I jeżeli ja naprawdę wierzę, że wszystko, łącznie z każdym moim oddechem, jest darem Pana Boga, no to również to, co mnie spotyka jest po prostu darem Pana Boga i dana chwila zawiera w sobie wszystkie potrzebne mi elementy do tego, żebym wykorzystał je dla mojego dobra. (...) Naprawdę, Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli. Warto sobie ciągle to powtarzać, szczególnie kiedy jestem zaskoczony sytuacją, zaskoczony postawą innych ludzi. To jest widocznie mi potrzebne. Widocznie Pan Bóg chce coś wyrzeźbić ze mnie z tych właśnie elementów, a ja mam to wszystko poukładać w sensowną całości.

— Andrzej Hołowaty OP Krótkie rozważania o modlitwie i medytacji VI. Panu Bogu nic się nie wymyka spod kontroli, czyli o kapitulacji wobec tego co na mnie przychodzi. http://www.jamna.dominikanie.pl/wspomnienie/rozwazania/rozwazania.html
Reposted fromgeralt geralt

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viainsanedreamer insanedreamer

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

6594 dcff 420

Black&white 》soft macabre 》 tattoos

Reposted fromKiro Kiro viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
4296 7cfb 420
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viatulele tulele
1827 af46 420
Reposted fromMadristas Madristas viatulele tulele
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl