Tumblelog by Soup.io
 • nsfwoutfits
 • derpy
 • anthime
 • KazeKashi
 • avaritia
 • Toka
 • shadowstar
 • hardsmoker
 • usagiaddict
 • BarnacleBoy
 • Sivii
 • sianoiamyrfather
 • zurial
 • MadAlice
 • myrmikonos
 • vilewicked
 • rusalka-ua
 • dziewczynapianisty
 • hellcat
 • eternia
 • wilszczur
 • edenpath
 • deFco247
 • BloodyYuki
 • kensss
 • angelsdemon
 • zielonazielona
 • gaabu
 • redemptionsongs
 • iwillbefine
 • Shini
 • suzannekhaleen
 • mrrrrrrrrr
 • akt-5
 • guyver
 • ruiko
 • szydera
 • amphetamine
 • stockholmsyndrome
 • orangeugarte
 • olamiko
 • AMirageArt
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

Reposted fromFlau Flau viaricejuggler ricejuggler
8543 b2d2 420
Reposted fromxSex xSex viarocktenner rocktenner
4249 c141 420
Reposted fromlanceo855 lanceo855 viarocktenner rocktenner
6384 6d36 420
Reposted fromMeshirr Meshirr viaricejuggler ricejuggler
8185 2ad6 420
Reposted fromhighhopes highhopes viahidingtonight hidingtonight
3802 8a89 420
Reposted fromknwk knwk viaslova slova
1619 1ac4
Reposted fromretlet retlet viaslova slova
5081 7bc4
Reposted bycieniolubek cieniolubek
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaBloodEve BloodEve
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaBloodEve BloodEve
Dziwne to wszystko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasgrialux3 sgrialux3
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaBloodEve BloodEve
A serce to nie serce
To tylko kawał mięsa
A życie, jakie życie?
Poprzerywana linia na dłoniach
— happysad "Nie ma nieba"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBloodEve BloodEve

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaBloodEve BloodEve
0225 ca3e 420
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viaBloodEve BloodEve
8673 2651 420
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viaBloodEve BloodEve
5005 c699 420
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaBloodEve BloodEve
-Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy - mówi, gdy telefon milknie. - Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. Trzeba też tam sprzątać, wietrzyć, zmieniać wodę w wazonach z kwiatami. Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece."
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viaBloodEve BloodEve
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasgrialux3 sgrialux3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl